Företagsuniversitetet har anlitat Niclas Franklin som lärare på deras YH-utbildning i Göteborg. I augusti 2019 startade utbildningen Säkerhets- och trygghetskoordinator. Drygt 30 elever ska gå den ett och ett halvt år långa utbildningen som förutom studierna i klassrummet innehåller två LIA perioder (praktik). Niclas är lärare i kursen Branschkunskap och omvärldsanalys.