Förebygger & Utbildar · Utreder & Hanterar Incidenter

Trygghet och riskminimering vid rekrytering

Förebyggande säkerhet och incidenthantering dygnet runt

Faktainsamling genom intervjuer, spaning & research

Öppna kurser och skräddarsydda utbildningar

Kunder

Vi vänder oss i huvudsak mot företag och andra organisationer men också mot privatpersoner som är förtagare eller företagsledare. Bland våra kunder finns allt från småbolag till multinationella koncerner och vi arbetar inom branscher som finans, verkstadsindustri, handel, bygg, fastighet och offentlig förvaltning.

Några av kunderna är: