I maj 2019 valdes PrimeSafe in som en av fem medlemmar i BKF. BKF är en branschförening för oss som utför bakgrundskontroller. Genom att vara medlemmar garanterar vi våra kunder att följa alla lagar och regler samt hålla hög kvalité på våra tjänster.