Primesafe

Bolagskontroll

Vet du vem du gör affärer med? Att hyra ut en lokal, anlita en underentreprenör eller ingå ett avtal med en ny affärspartner kan innebära en risk. Eliminera eller minimera risken genom att göra en bolagskontroll. Du undviker eller minskar risken betydligt för skada på varumärket eller negativ påverkan av företagets resultat.

 


För beställning av bolagskontroll besök vår kundportal

Bolagskontroll

 • Har bolaget eller företrädarna pågående eller avslutade tvister hos domstolar som kan komma att påverka bolaget och deras anseende eller ekonomi negativt?
 • Har bolaget anlitat svart arbetskraft, avskedat personal på felaktiga grunder eller finns det kopplingar till kriminalitet på olika sätt?
 • Befinner sig bolaget eller de kontrollerade personerna i ekonomiska svårigheter som ej syns vid en vanlig kreditkontroll?
 • Finns det något som skulle kunna ge bolaget eller dess företrädare negativ publicitet i media?
 • Finns det en historik av konkurser för bolagsmännen?

Vissa branscher är märkbart mer utsatta än andra och då kan en bolagskontroll undvika uppenbara kostsamma risker. Våra bolagskontroller är omfattande och inhämtning av fakta sker från flertalet myndigheter och instanser i tillägg till den information som vi söker fram från andra källor. Att kontrollera själva bolaget visar endast hur bolaget ser ut och mår. Det är framförallt bolagets företrädare som är viktiga att få en tydlig bild av. I vår bolagskontroll granskar vi både bolag och företrädare för bolaget. Kontrollernas omfattning och innehåll varierar och skräddarsys efter kundens behov och önskemål.

Vi har en stor kunskap om aktuella brottsliga tillvägagångssätt, kriminella miljöer och individer vilket är en stor fördel i många sammanhang. Med vår gedigna erfarenhet och kompetens från många år inom polisen och säkerhetspolisen vågar vi säga att vi levererar mycket välgrundade analyser av den information som framkommit i bolagskontrollen. Vi gör en riskbedömning av det kontrollerade bolaget som är kopplad till typ av verksamhet, vilket avtal som ingås och vilken bransch som ditt företag är verksamt inom. Med vår rapport som underlag skall ni kunna fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Bolagskontroll är lämplig i bl.a. följande sammanhang

 • Lokalhyresgäst
 • Leverantörskontroll
 • Förvärv
 • Ny affärsrelation

Exempel på kontrollpunkter

 • Styrelsesammansättning
 • Arbetsgivaravgifter
 • Ekonomi och skulder 
 • Sanktionslistor
 • Internetexponering
 • Rättsliga ärenden

Vi kan även utföra kontroll på fältet vid behov.