Primesafe

Bakgrundskontroller

Att anställa en ny medarbetare är en stor investering för alla organisationer och att anställa ”fel” person kan därför bli mycket kostsamt. Precis som vid alla andra investeringar är det därför viktigt att göra de kontroller som är möjliga, för att minska risken för beslut på felaktiga grunder.


För beställning av bakgrundskontroller besök vår kundportal

Bakgrundskontroller

I samband med nyanställningar rekommenderar vi alltid att man gör en bakgrundskontroll av slutkandidaterna. Syftena med kontrollen är att verifiera att lämnad information är riktig och att det inte finns några uppenbara risker med att anställa personen. Vi har utfört bakgrundskontroller i olika sammanhang sedan 2004 och våra medarbetare har stor vana och erfarenhet av att utföra kontrollerna. Samtliga av våra konsulter har en polisär bakgrund och arbetar också med utredning av oegentligheter och förbyggande företagssäkerhet.

Med vår utredningserfarenhet och kompetens får ni som kund en extern och professionell riskbedömning av kandidaten. Vårt grundutbud består av tre olika nivåer, men vi kan givetvis anpassa kontrollernas innehåll efter kunds behov.

Vi är medlemmar i branschföreningen Bakgrundkontrollföretagen 
v
ilket ger dig som kund en garanti att vi följer gällande lagar och regler och håller en hög kvalité på våra tjänster.

Klicka här för att komma till vår bolagskontroll.

Baskontroll lämpar sig för alla medarbetare med begränsad tillgång till känslig information och begränsat ekonomiskt ansvar.

 

Leveranstid:
Normalt inom 2 arbetsdagar

Innehåller utöver BAS, kontroll i fler offentliga källor (CSN, lantmäteriet, bolagsverket, m.fl) med mer detaljerad information från myndigheter. Lämpar sig för medarbetare med tillgång till känslig information och/eller ekonomiskt ansvar som t.ex. mellanchefer och IT-personal etc.

Leveranstid:
Normalt inom 3 arbetsdagar

Innehåller samtliga uppgifter i BAS/UTÖKAD kompletterat med fler uppgifter från ytterligare offentliga källor samt kontroll av partner. Lämpar sig för kontroll av personer i ledningspositioner t.ex. vd, ekonomichef, styrelsemedlemmar mm.

Leveranstid:
Normalt inom 4 arbetsdagar

BAS

UTÖKAD

FÖRDJUPAD

Är det brådskande? Hör av dig till oss om expressleverans. Ofta kan vi leverera inom 24 timmar.

Vanliga frågor och svar

Vilken information kommer fram i en bakgrundskontroll?

Vad som framkommer i en bakgrundskontroll är mycket upp till vad kunden vill att vi ska kontrollera. Vanligtvis innehåller den person- och adressuppgifter, inkomstuppgifter, skulder, rättsliga ärenden, sociala medier och internetexponering. Utöver detta kan vi göra andra kontroller i olika offentliga register. Vi gör alltid en manuell bedömning av den samlade informationen. 

Varför behöver man göra en bakgrundskontroll?

Bakgrundskontroller utförs oftast vid nyanställning men kan även göras på befintlig personal, konsulter och andra personer som anlitas i någon form. Bakgrundskontroll behövs bland annat för att fastställa personens identitet, verifiera att lämnade uppgifter är riktiga och minimera riskerna för skada på organisationen.

Hur ofta hittas en avvikelse i en bakgrundskontroll?

I ungefär 25 procent av våra kontroller förkommer avvikelser av olika art. De vanligaste är ekonomiska problem, rättsliga ärenden eller internetexponering som kan vara olämplig. En avvikelse innebär antingen att det finns oklarheter som behöver utredas närmare eller att personen bedöms som olämplig för just den aktuella tjänsten. 

Var hämtar vi informationen?

PrimeSafe använder sig av primärkällor vilket innebär att vi inhämtar information direkt från respektive myndigheter. Det gör att informationen vi baserar våra bedömningar på är mycket tillförlitlig. Vi använder bara offentliga källor och andra källor som är tillgängliga för allmänheten.

Vad missar man om man endast inhämtar information från en s.k. rättsdatabas?

I en rättsdatabas kan man till exempel missa vissa civilrättsliga ärenden som är av betydelse samt information om personen varit misstänkt för ett brott men ej blivit åtalad.

Utför ni bakgrundskontroller i andra länder?

Ja. Vi har samarbetspartners i över 70 länder och kan göra bakgrundskontroller i många fler. Vilken typ av information som går att få fram varierar från land till land.

Hur vet jag vilken nivå på bakgrundskontroll jag ska beställa?

Kontakta oss så förklarar vi skillnaderna mellan de olika bakgrundskontrollerna och hjälper att välja rätt alternativ. Vi har flera olika paket men kan självklart skräddarsy en variant som passa er bäst. 

Gör ni kontroller av företag?

Ja, vi gör även kontroller av företag. En bolagskontroll kan man göra om man exempelvis ska ingå i ett samarbetsavtal, hyra ut lokal eller anlita en entreprenör. I bolagskontrollerna ingår alltid personkontroller av företrädarna.