Primesafe

Bakgrundskontroller

Att anställa en ny medarbetare är en stor investering för alla organisationer och att anställa ”fel” person kan därför bli mycket kostsamt. Precis som vid alla andra investeringar är det därför viktigt att göra de kontroller som är möjliga, för att minska risken för beslut på felaktiga grunder.


För beställning av bakgrundskontroller besök vår kundportal

Bakgrundskontroller

I samband med nyanställningar rekommenderar vi alltid att man gör en bakgrundskontroll av slutkandidaterna. Syftena med kontrollen är att verifiera att lämnad information är riktig och att det inte finns några uppenbara risker med att anställa personen. Vi har utfört bakgrundskontroller i olika sammanhang sedan 2004 och våra medarbetare har stor vana och erfarenhet av att utföra kontrollerna. Samtliga av våra konsulter har en polisär bakgrund och arbetar också med utredning av oegentligheter och förbyggande företagssäkerhet.

Med vår utredningserfarenhet och kompetens får ni som kund en extern och professionell riskbedömning av kandidaten. Vårt grundutbud består av tre olika nivåer, men vi kan givetvis anpassa kontrollernas innehåll efter kunds behov.

Vi är medlemmar i branschföreningen Bakgrundkontrollföretagen 
v
ilket ger dig som kund en garanti att vi följer gällande lagar och regler och håller en hög kvalité på våra tjänster.

Klicka här för att komma till vår bolagskontroll.

Baskontroll lämpar sig för alla medarbetare med begränsad tillgång till känslig information och begränsat ekonomiskt ansvar.

 

Leveranstid:
Normalt inom 2 arbetsdagar

Innehåller utöver BAS, kontroll i fler offentliga källor (CSN, lantmäteriet, bolagsverket, m.fl) med mer detaljerad information från myndigheter. Lämpar sig för medarbetare med tillgång till känslig information och/eller ekonomiskt ansvar som t.ex. mellanchefer och IT-personal etc.

Leveranstid:
Normalt inom 3 arbetsdagar

Innehåller samtliga uppgifter i BAS/UTÖKAD kompletterat med fler uppgifter från ytterligare offentliga källor samt kontroll av partner. Lämpar sig för kontroll av personer i ledningspositioner t.ex. vd, ekonomichef, styrelsemedlemmar mm.

Leveranstid:
Normalt inom 4 arbetsdagar

BAS

UTÖKAD

FÖRDJUPAD

Är det brådskande? Hör av dig till oss om expressleverans. Ofta kan vi leverera inom 24 timmar.