Primesafe

Om Primesafe

PrimeSafe grundades 2015 som ett dotterbolag till ISE AB (Investigaton Services Europe AB) som varit verksamt i säkerhetsbranschen sedan 2004.

Primesafe

ISE startades av Niclas Franklin som har en bakgrund från kriminalpolisen i Göteborg och som försäkringsutredare på If Skadeförsäkring. Grunden för bolaget har varit att utföra utredningar av interna brott och andra oegentligheter, försäkringsutredningar, bakgrundskontroller och utredningar i tvistemål etc.

Ganska snart efter starten efterfrågades också tjänster som utbildningar, riskanalyser, personsäkerhet och annat förebyggande säkerhetsarbete från företag och offentliga organisationer. ISE levererade dessa tjänster och år 2015 valde vi att starta två dotterbolag, ISE Sverige och PrimeSafe. ISE Sveriges inriktning är försäkringsutredningar och internationella utredningar medan PrimeSafe erbjuder övriga säkerhetstjänster.

De båda systerföretagen arbetar tätt tillsammans och de personella resurserna används för uppdrag i båda bolagen.

Våra konsulter och kompetenser

Merparten av våra medarbetare har en bakgrund från polisen och har arbetat i många år med utredning och spaning. Därefter har vi breddat våra kompetenser inom säkerhet genom utbildningar och examen från bl.a. Riskhanteringsakademien och Företagsuniversitet. Förutom våra heltidsanställda konsulter har vi ett antal medarbetare som arbetar för oss vid behov. Bland dessa kan nämnas f.d. polismästaren Sven Alhbin.

 

Våra egna konsulter har specialkompetens inom bl.a. evidensbaserad riskbedömning av hotfulla personer, kriminalteknik, brottsplatsundersökning och tekniska säkerhetundersökningar. För uppdrag där egna resurser behöver kompletteras samarbetar vi med mindre antal, noga utvalda partners inom t.ex. it-forensik.

 

Niclas Franklin är bolagets VD.

Niclas Franklin

VD och Founder

Clara Varlet

Marknadskoordinator

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Vanliga anledningar till att vi hanterar dina personuppgifter kan t.ex. vara i syfte att utföra en tjänst som du har begärt eller som del av relationen med dig som kund, intressent, ombud eller leverantör.