Utbildning

Utbildning

Öka kompetensen inom din organisation genom våra utbildningar.
Vi arrangerar öppna utbildningar och utför skräddarsydda uppdragsutbildningar för företag och andra organisationer.

Uppdragsutbildningar
Vi utför interna utbildningar där vi skräddarsyr innehåll och upplägg för att passa er organisation på bästa sätt. Här följer några exempel på kurser och övningar som vi genomför:

Att bemöta hot och våld på arbetsplatsen
Hel- eller halvdagsutbildning för alla typer an anställda som kan råka ut för hot på sin arbetsplats. Ur innehållet: Varför hotar man? Rädsla, konflikthantering, nödvärnsrätt, brott och polisanmälan, riskbedömning. Vi blandar föreläsning med gruppövningar och diskussioner. Vi kan också lägga till enkla moment av självskyddsteknik.

Awareness – ökat säkerhetsmedvetande
30-90 minuter föreläsning för ledningsgrupper, företagarföreningar eller andra som vill öka sitt säkerhetsmedvetande och få kunskaper om de senaste brottstrenderna riktade mot företag. Vi ger givetvis också tips på hur man på bästa sätt ska skydda sig mot dessa risker.

Narkotika
Hur ser de senaste trenderna ut? Preparatkännedom, drogtecken och symptom? Doping. Brottsbekämpningen. Hur ska man hantera missbruk och droger på arbetsplatsen?

Krisövningar
Allt från enkla ”table top” övningar till mer avancerade övningar med motspel och figuranter.

Öppna kurser
Vi har genom åren arrangerat ett antal öppna specialkurser inom olika områden. T.ex. Evidensbaserad riskbedömning av hotfulla personer, utredningsmetodik, samtalsteknik och spaning. Vår ambition är att årligen erbjuda någon eller några öppna kurser. De annonseras på denna sidan.

Har du önskemål eller intresse av framtida öppna kurser. Hör gärna av dig på info@primesafe.se.

Våra utbildare

Vi använder både egna medarbetare och partners
som föreläsare och instruktörer vid våra utbildningar.
Några av dessa är:

Niclas Franklin
Håller bland annat våra utbildningar kring hot och våld
samt allt som har med utredningsmetodik att göra.

Sven Alhbin
Tidigare polismästare i Göteborg och vår expert
på narkotika och organiserad brottlighet.

Henrik Belfrage
Professor i kriminologi och en av landets ledande experter
inom evidensbaserad riskbedömning. Lärare vid våra
utbildningar i riskbedömningsinstrument.

Utvärdering

Vid alla våra utbildningar gör vi enskilda utvärderingar genom frågeformulär för att säkerställa att vi håller högsta nivå och kvalitet.

Vid våra uppdragsutbildningar sammanställer vi och delger feedbacken från deltagarna till den som beställt uppdraget av oss.