Primesafe

Utredning

Utredning är kanske vår allra starkaste gren. I vart fall är det, det området som gör oss mest unika och som var grunden för hela vår verksamhet. När vi pratar utredning menar vi utredning av oegentligheter, oklarheter, rena brottsmisstankar och mycket annat. 

Utredning

Vår styrka är att leta information genom olika källor, allt från sökning i offentliga register, tekniska undersökningar till intervjuer med personer och spaning i olika former. Det är inom området utredning som våra gamla erfarenheter som spanare och förhörsledare inom polisen kommer bäst till användning. Nedan följer några exempel på områden där vi utför utredningar.

Interna bedrägerier och stölder

Delgivningar i särskilda fall

Arbetsplatsolyckor

It-forensiska utredningar

Narkotikahantering på arbetsplatser

Brandutredning

Stalking

Sexuella trakasserier och mobbing på arbetsplatser

Utredning av oriktig andrahandsuthyrning

Utredning i samband med juridiska tvister

Internationella utredningar

Via vårt systerbolag ISE kan vi hjälpa till med utredningar i de flesta länder runt om i världen. Vi är medlemmar i flera internationella utredarnärverk och har personliga kontakter i alla världsdelar. Att använda utredare som är medlemmar i nätverken ger en god kvalitetssäkring eftersom det ställs krav på varje enskild person.

Vi är medlemmar i ABI, CII, WAD, IASIU och AETAP.