Utredning

Utredning

Utredning är kanske vår allra starkaste gren. I vart fall är det, det området som gör oss mest unika och som var grunden för hela vår verksamhet. När vi pratar utredning menar vi utredning av oegentligheter, oklarheter, rena brottsmisstankar och mycket annat. Vår styrka är att leta information genom olika källor, allt från sökning i offentliga register, tekniska undersökningar till intervjuer med personer och spaning i olika former. Det är inom området utredning som våra gamla erfarenheter som spanare och förhörsledare inom polisen kommer bäst till användning. Nedan följer några exempel på områden där vi utför utredningar.

Interna bedrägerier och stölder
Sexuella trakasserier och mobbing på arbetsplatser
Arbetsplatsolyckor
Narkotikahantering på arbetsplatser
Stalking
Utredning i samband med juridiska tvister
Delgivningar i särskilda fall
It-forensiska utredningar


Internationella utredningar

Via vårt systerbolag ISE kan vi hjälpa till med utredningar i de flesta länder runt om i världen. Vi är medlemmar i flera internationella utredarnärverk och har personliga kontakter i alla världsdelar. Att använda utredare som är medlemmar i nätverken ger en god kvalitetssäkring eftersom det ställs krav på varje enskild person.

Vi är medlemmar i ABI, CII, WAD, IASIU och AETAP.

aetap
iasiu
WAD
abi-1
CII-1