Primesafe

Säkerhetsprövning

Bakgrundskontroll och säkerhetsprövningsintervju

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddslagen ställer stora krav på den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och den omfattar så väl offentliga organisationer som privata företag. Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet eller ska deltaga i sådan verksamhet behöver i de flesta fall säkerhetspröva sin personal.

Gäller det den egna organisationen är det genom säkerhetskyddsanalysen man vet vilka befattningar som ska säkerhetsprövas. Det kan också vara så att organisationens egen personal ska utföra uppdrag i annans säkerhetshetskänsliga verksamhet och fått krav på sig att säkerhetspröva de aktuella personerna innan deltagande är möjligt.

Syftet med säkerhetsprövningen är att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som ska skyddas i säkerhetslagen, om personen är pålitlig ur säkerhetssynpunkt, samt utreda eventuella sårbarheter i säkerhetshänseende.

Säkerhetsprövning ska enligt säkerhetsskyddslagen göras av alla som placeras i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning utan placering i säkerhetsklass ska också göras vid ett deltagande i säkerhetskänslig verksamhet av mer ringa omfattning.

Säkerhetsprövning

Säkerhetsprövningen ska göras inför anställning/deltagande i säkerhetskänslig verksamhet och består av tre delar: grundutredning, registerkontroll och utbildning i säkerhetsskydd. Grundutredningen måste vara genomförd och personen bedömd som lämplig att placera i säkerhetsklass innan en registerkontroll får beställas. Registerkontrollen utförs av Säkerhetspolisen. 

Grundutredning

Grundutredningen avser en utredning om personliga förhållande av betydelse för säkerhetsprövningen och den ska omfatta inhämtning och bedömning av uppgifter (bakgrundskontroll) och en säkerhetsprövningsintervju.

Bakgrundskontroll vid säkerhetsprövning

Vi tillhandahåller en särskilt utformad bakgrundskontroll, med eller utan cv-verifiering, som ger ett bra underlag inför säkerhetsprövningsintervjun. Vi anser att kvalitén på en intervju utan en välgrundad bakgrundskontroll som underlag blir undermålig och inte kan användas i en säkerhetsprövning.

Säkerhetsprövningsintervju

En intervju tar oftast en och en halv till två timmar. Vi använder antingen vårt eget intervjuunderlag eller ett som tillhandhålls av uppdragsgivaren. Frågorna är omfattande och djupgående och kan upplevas som integritetskänsliga. Vår uppgift är därför att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att kunna genomföra ett bra samtal. Vi kan genomföra intervjun hos dig som uppdragsgivare eller i våra egna lokaler i Göteborg. Vi kan självklart också ordna lämpliga samtalsrum på andra orter i landet.

Våra medarbetare

Samtliga av våra seniora konsulter är anställda och har en bakgrund från polisen och/eller Säkerhetspolisen och har en mångårig erfarenhet av att hålla förhör och utredande samtal. Vi arbetar också med säkerhetsskydd ur alla aspekter och håller oss väl uppdaterade om hotbilden, lagstiftningen och annat inom området.