Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster

Alla företag och organisationer behöver arbeta med sina risker i någon omfattning. Man behöver kunna förutse negativa händelser, tillse att man har en kontinuitetsplan och har förmåga att hantera uppkomna händelser och incidenter. Förutom traditionella konsulttjänster erbjuder vi olika paketerade lösningar.

Lösningar som vi tagit fram i samarbete med våra kunder.

Säkerhetsstöd.
Vi stödjer er organisation med säkerhetsarbetet i den omfattning ni önskar. Vill ni ha en säkerhetssamordnare på plats en eller flera dagar i veckan eller räcker det med några timmar i månaden? Kanske behöver säkerhetschefen avlastning eller saknas funktionen helt? Vi hjälper er att hitta lämplig nivå och de prioriterade områdena.

Säkerhetsprojekt.
Behöver ni hjälp med en punktinsats för att höja säkerheten? Det kan vara att införa ett systematiskt säkerhetsarbete, upprätta en säkerhetspolicy eller andra styrande dokument. Andra exempel är upphandling av säkerhetsteknik, ta hand om säkerheten vid ett större event eller göra en riskanalys i samband med utlandsetablering.

backgr3

Tryggt &
Säkert företag

Vi tar temperaturen på det lilla eller mellanstora företaget utifrån perspektivet säkerhetsrisker. Vi besöker er under några timmar och går igenom er verksamhet, era risker och sårbarheter samt nuvarande skydd. Ni får sedan ett protokoll av oss där vi lyfter fram vad som är bra och vad som bör förbättras för att minska riskerna.

sakerh2

IncidentSupporten

Vår jourtjänst där ni når oss dygnet runt, alla dagar på året. Våra IncidentSupportkunder är prioriterade och vi börjar arbeta med akuta händelser inom några minuter. Ni som har detta avtal får också lägre priser och blir inbjudna till vårt årliga seminarium där vi bjuder in intressanta föreläsare. Ni har också tillgång till vår portal med användbart material.