Om Primesafe

Om Primesafe

PrimeSafe grundades 2015 som ett dotterbolag till ISE AB (Investigaton Services Europe AB) som varit verksamt i säkerhetsbranschen sedan 2004. ISE startades av Niclas Franklin som har en bakgrund från kriminalpolisen i Göteborg och som försäkringsutredare på If Skadeförsäkring. Grunden för bolaget har varit att utföra utredningar av interna brott och andra oegentligheter, försäkringsutredningar, bakgrundskontroller och utredningar i tvistemål etc.

Ganska snart efter starten efterfrågades också tjänster som utbildningar, riskanalyser, personsäkerhet och annat förebyggande säkerhetsarbete från företag och offentliga organisationer. ISE levererade dessa tjänster och år 2015 valde vi att starta två dotterbolag, ISE Sverige och PrimeSafe. ISE Sveriges inriktning är försäkringsutredningar och internationella utredningar medan PrimeSafe erbjuder övriga säkerhetstjänster.
De båda systerföretagen arbetar tätt tillsammans och de personella resurserna används för uppdrag i båda bolagen.

Våra konsulter och kompetenser

Merparten av våra medarbetare har en bakgrund från polisen och har arbetat i många år med utredning och spaning. Därefter har vi breddat våra kompetenser inom säkerhet genom utbildningar och examen från bl.a. Riskhanteringsakademien och Företagsuniversitet. Förutom våra heltidsanställda konsulter har vi ett antal medarbetare som arbetar för oss vid behov. Bland dessa kan nämnas f.d. polismästaren Sven Alhbin.

Våra egna konsulter har specialkompetens inom bl.a. evidensbaserad riskbedömning av hotfulla personer, kriminalteknik, brottsplatsundersökning och tekniska säkerhetundersökningar. För uppdrag där egna resurser behöver kompletteras samarbetar vi med mindre antal, noga utvalda partners inom t.ex. it-forensik.

Niclas Franklin är bolagets VD.

Kunder

Vi vänder oss i huvudsak mot företag och andra organisationer men också mot privatpersoner som är förtagare eller företagsledare. Bland våra kunder finns allt från småbolag till multinationella koncerner och vi arbetar inom branscher som finans, verkstadsindustri, handel, bygg, fastighet och offentlig förvaltning.

Några av kunderna är:

WB
Gardstensbostader-logo
front-adv
WB
Gardstensbostader-logo
front-adv