FÖRETAGSTRYGGHET


Vi hjälper er att spara tid, reducera oväntade skadekostnader och leva upp till försäkrings- och lagkrav.

Allt anpassat till just er verksamhet.

SÄKERHET OCH TRYGGHETSTJÄNSTER

Vi hjälper er förbättra ert säkerhetsarbete.Säkerhetsgenomgång

Tryggt och säkert företag är en risk- och säkerhetsgenomgång av ert företag. Genomgången syftar till att höja säkerhetsnivån och göra arbetsplatsen tryggare för såväl kunder som medarbetare. Vårt fokus är anpassning av säkerheten efter er affärsverksamhet.

Säkerhetsgenomgång

Riskanalys
Riskanalys

PrimeSafe hjälper er att lokalisera de största riskerna och sårbarheterna för just er verksamhet, samt komma med förslag på hur man kan arbeta för att reducera dessa i så stor mån som möjligt.


Trygghetsjour

Syftet med Trygghetsjour är att öka tryggheten för medarbetarna, motverka hot och våld på arbetet och hantera uppkomna händelser. Dessutom uppfylls kraven enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets regler.

Trygghetsjour

SäkerhetsSupporten
SäkerhetsSupporten

Är ert företag en trygg arbetsplats? SäkerhetsSupporten gör det lättare för ditt företag att fatta rätt beslut i säkerhetsfrågor.


Utbildning

Vi anordnar utbildning inom säkerhetsområdet både genom öppna kurser och som uppdragsutbildning.

Utbildning
SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE GYNNAR HELA FÖRETAGSKULTUREN.


Arbetar man proaktivt med säkerhet så kostar det mindre och man har dessutom effektivare hantering när det oväntade väl sker. Därför försöker vi på PrimeSafe understryka vitsen med att arbeta preventivt snarare än att börja arbeta när skadan väl har inträffat.


PrimeSafe PDCA
Kan vi hjälpa er?

Ta 30 sekunder och fundera över nedanstående frågeställningar, om något känns oklart eller främmande är ni välkomna att höra av er för att få veta mer om hur vi kan hjälpa just er.


• Har ni rutiner och handlingsplaner för hur ni ska agera om en incident inträffar?

• Uppfyller ni alla lagkrav och de försäkringsvillkor som gäller för er verksamhet?

• Arbetar ni förebyggande med brandskydd och arbetsmiljö?
Nytt från PrimeSafe


Utbildning TRAP-18

Välkommen Ulf Gustafsson

PrimeSafe på utbildningskonferens i Gent

Sven Alhbin ny konsult hos PrimeSafe