Bakgrundskontroller Göteborg

För beställning av bakgrundskontroller besök vår kundportal

Bakgrundskontroller

Bakgrundskontroll vid rekrytering

Att anställa en ny medarbetare är en stor investering för alla organisationer och att anställa ”fel” person kan därför bli mycket kostsamt. Precis som vid alla andra investeringar är det därför viktigt att göra de kontroller som är möjliga, för att minska risken för beslut på felaktiga grunder.  

I samband med nyanställningar rekommenderar vi alltid att man gör en bakgrundskontroll av slutkandidaterna. Syftena med kontrollen är att verifiera att lämnad information är riktig och att det inte finns några uppenbararisker med att anställa personen.Vi har utfört bakgrundskontroller i olika sammanhang sedan 2004 och våra medarbetare har stor vana och erfarenhet av att utföra kontrollerna. Samtliga av våra konsulter har en polisär bakgrund och arbetar också med utredning av oegentligheter och förbyggande företagssäkerhet. Med vår utredningserfarenhet och kompetens får ni som kund en extern och professionell riskbedömning av kandidaten. Vårt grundutbud består av tre olika nivåer, men vi kan givetvis anpassa kontrollernas innehåll efter kunds behov.

Vi är medlemmar i branschföreningen Bakgrundkontrollföretagen vilket ger dig som kund en garanti att vi följer gällande lagar och regler och håller en hög kvalité på våra tjänster.

bas1-2019

Bakgrundskontroll

BAS

Vid en Baskontroll kontrollerar vi bl.a. personalia, ekonomi, körkortsbehörighet och rättsliga ärenden. Kontrollen lämpar sig för alla medarbetare med begränsad tillgång till känslig information och begränsat ekonomiskt ansvar.
.

Leveranstid:
Normalt inom 3 arbetsdagar

utokad1-201

Bakgrundskontroll

UTÖKAD

Innehåller utöver BAS, kontroll av i fler offentliga källor samt CV-verifiering och verifiering av lämnade referenser. Lämpar sig för medarbetare med stor tillgång till känslig information och/eller ekonomiskt ansvar som t.ex. mellanchefer och IT-personal etc.

Leveranstid:
Normalt inom 5 arbetsdagar

fordjup1-2019-1

Bakgrundskontroll

FÖRDJUPAD

Innehåller samtliga uppgifter i BAS/UTÖKAD kompletterat med fler uppgifter från ytterligare offentliga källor samt fördjupning av vissa andra kontroller. Lämpar sig för kontroll av personer i ledningspositioner t.ex. vd, ekonomichef, styrelsemedlemmar mm.

Leveranstid:
Normalt inom 10 arbetsdagar